Vejledning til læger

Til læger

Thyroid er et gammelt kendt præparat, der har været brugt til behandling af lavt stofskifte i Danmark i mere end 100 år. I datidens farmakologibøger blev Thyroid beskrevet som et ”velfungerende præparat med meget få bivirkninger”. Da Eltroxin blev opfundet blev det den primære behandling, idet man mener at man nemmere kan styre doseringen af Eltroxin.

Når frit T3 vurderes er det vigtigt at det sammenholdes med patientens symptomer. Normalværdien går oftest fra 3.9-6.8, men som med alle andre prøver er normalværdierne baseret på målinger hos raske, og kan derfor ikke tages som en endegyldig facitliste for om patienten er syg eller rask. De fleste føler sig velbehandlet, når frit T3 ligger i øverste trediedel af normalområdet, altså 5.8-6.8.

Thyroid kan enten udskrives fra Tyskland, eller fra Glostrup apotek. Søges der fra Glostrup skal der ansøges om udleveringstilladelse som ved alt andet magistralt fremstillet medicin. Nogen mener at Thyroid Erfa fra Tyskland (fremstillet i Canada) er bedre, men det er nok en smagssag, og er sikkert også individuelt.