Behandlinger

Lavt stofskifte

En del patienter med lavt stofskifte, har normale blodprøver ifølge deres egen læge. Det er vores erfaring, at den gængse stofskifteprøve, TSH, ikke altid er tilstrækkelig.

Typiske symptomer på lavt stofskifte: Træthed, manglende energi/overskud, øget søvnbehov og -problemer, lav kapacitet, lang restitutionsperiode, problemer med hukommelse/koncentration, nedsatte kognitive egenskaber, vægtproblemer, tør hud, skøre negle osv.

Kræft

Klinikken tilbyder en holistisk tilgang til behandlingen af kræft. Vi anerkender at kræft er multifaktoriel. Derfor arbejder vi ved kræft sygdom ud fra et helheds perspektiv, og giver vores patienter en så grundig og bred en gennemgang af hvilke problemstillinger vi mener der skal løses, og hvilke værktøjer man selv kan benytte sig af i kampen mod kræft.

Centralt er dog behandlingen med højdosis C-vitamin til patienter med kræft. Højdosis C-vitamin er en skånsom behandling. Denne behandling har været anvendt på flere klinikker i Danmark de sidste 15 år.

Åreforkalkning samt tungmetalbelastning

Klinikken tilbyder behandling af åreforkalkning med intravenøs EDTA – herunder claudicatio intermittens, vindueskiggersyndrom, rygerben, stents, ballonudvidelser, hjertekrampe, angina pectoris, forkalkninger i nethinden, følgesygdomme ved diabetes/sukkersyge mm….

Derudover kan EDTA behandling bruges til at chelatere (trække) tungmetaller ud af kroppen.

Andre problemstillinger

Ud over lavt stofskifte, kræft og åreforkalkning, så har klinikken gennem årene oparbejdet erfaring med mange andre problemstillinger. Herunder, livsstilsygdomme, autoimmune lidelser, stress relaterede lidelser, psykisk relatereder lidelser mfl…. Grunden til at vi også har positiv erfaring med mange andre problemstillinger, end vores specialer er at vi som nævnt betragter kroppen som en helhed, og da mange sygdomme er en kombination af flere problemstillinger så har vi oftest held med at hjælpe patienten ved at justere helheden frem for at fokusere på enkelte faktorer…